ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 9Π2Χ46907Θ-ΞΗΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 13/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 12:50:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π2Χ46907Θ-ΞΗΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου