ΧΕ-1936 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 796/2023 – ΑΔΑ: 9ΟΥ946907Θ-Η1Μ

Θέμα: ΧΕ-1936 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 796/2023
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2023 14:16:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΥ946907Θ-Η1Μ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου