ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 9ΟΘΩ46907Θ-37Χ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 11:49:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΘΩ46907Θ-37Χ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου