Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1563/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Ο2Λ46907Θ-2ΝΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1563/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 13:14:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο2Λ46907Θ-2ΝΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου