Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1032/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9Ν2046907Θ-5ΘΝ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1032/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2023 12:26:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ν2046907Θ-5ΘΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου