ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΚΡΙΣΗΣ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ης ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 9ΜΣ046907Θ-5Χ0

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΚΡΙΣΗΣ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ης ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 14:12:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΣ046907Θ-5Χ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου