Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.350 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΛΒΘ46907Θ-ΗΤΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.350 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 13:27:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΒΘ46907Θ-ΗΤΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου