ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤ. ΚΡΕΒ. 50cm ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ – ΑΔΑ: 9ΛΘΩ46907Θ-Γ29

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,
ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤ. ΚΡΕΒ. 50cm ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
Ημερομηνία: 01/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/09/2023 12:16:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΘΩ46907Θ-Γ29
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου