Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.463 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Κ0Π46907Θ-Λ65

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.463 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/09/2023 12:38:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ0Π46907Θ-Λ65
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου