ΧΕ-1983 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ FRESENIUS " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΗΒ946907Θ-7ΧΕ

Θέμα: ΧΕ-1983 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ FRESENIUS " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 27/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:31:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΒ946907Θ-7ΧΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου