Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2274 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9Η8346907Θ-ΝΕΣ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2274 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 12:38:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η8346907Θ-ΝΕΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου