Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 73/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΓΜΥ46907Θ-31Η

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 73/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/09/2023 12:45:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΜΥ46907Θ-31Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου