ΧΕ-1996 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9Φ1Υ46907Θ-Δ3Π

Θέμα: ΧΕ-1996 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 14:10:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ1Υ46907Θ-Δ3Π
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου