ΧΕ-1809 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΤΥΠΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9Φ1246907Θ-ΦΦ6

Θέμα: ΧΕ-1809 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΤΥΠΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2023 14:59:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ1246907Θ-ΦΦ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου