ΧΕ-1876 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 782/2023 & ΧΕ 1361/2023 – ΑΔΑ: 9Δ9Ε46907Θ-ΚΦΟ

Θέμα: ΧΕ-1876 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 782/2023 & ΧΕ 1361/2023
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:19:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ9Ε46907Θ-ΚΦΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου