ΧΕ-1854 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 414/2023 & ΧΕ 627/2023 & ΧΕ 628/2023 & ΧΕ 863/2023 – ΑΔΑ: 9Δ1746907Θ-ΞΔ3

Θέμα: ΧΕ-1854 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 414/2023 & ΧΕ 627/2023 & ΧΕ 628/2023 & ΧΕ 863/2023
Ημερομηνία: 14/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:19:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ1746907Θ-ΞΔ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου