ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΑΚΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 10×15 – ΑΔΑ: 9ΑΡΜ46907Θ-ΞΑΠ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΑΚΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 10×15
Ημερομηνία: 01/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/09/2023 11:54:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΡΜ46907Θ-ΞΑΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου