Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 664/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 997Χ46907Θ-ΛΝΨ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 664/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/09/2023 10:44:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 997Χ46907Θ-ΛΝΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου