ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DPO Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 98ΓΠ46907Θ-ΓΘ0

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DPO Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 13:10:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΓΠ46907Θ-ΓΘ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου