ΧΕ-1885 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 655/2023 & ΧΕ 416/2023 – ΑΔΑ: 984346907Θ-Ψ1Α

Θέμα: ΧΕ-1885 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 655/2023 & ΧΕ 416/2023
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 15:03:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 984346907Θ-Ψ1Α
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου