Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΝΤΟΣΙΕ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 97ΙΝ46907Θ-ΓΙ5

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΝΤΟΣΙΕ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 01/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/09/2023 12:01:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΙΝ46907Θ-ΓΙ5
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου