Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 46/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 97Α646907Θ-ΖΡ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 46/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 10:08:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97Α646907Θ-ΖΡ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου