ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Υ. ΠΑΛΑΜΑ-ΜΕΛΑΘΡΟΝ – ΑΔΑ: 973Ζ46907Θ-Ε2Β

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Υ. ΠΑΛΑΜΑ-ΜΕΛΑΘΡΟΝ
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 11:23:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 973Ζ46907Θ-Ε2Β
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου