Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 96ΦΥ46907Θ-45Ρ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 01/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/09/2023 11:35:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΦΥ46907Θ-45Ρ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου