ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Μ.ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 95Κ346907Θ-1ΝΦ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Μ.ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 13:18:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 95Κ346907Θ-1ΝΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου