ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Γ.Ν.-.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 951Θ46907Θ-ΜΚ5

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Γ.Ν.-.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 27/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/09/2023 14:40:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 951Θ46907Θ-ΜΚ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου