ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ ΛΑΒΙΔΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΗΚΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 60 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280 ΜΜ – ΑΔΑ: 93Ε346907Θ-32Ξ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ ΛΑΒΙΔΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΗΚΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 60 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280 ΜΜ
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/09/2023 12:38:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93Ε346907Θ-32Ξ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου