ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡ. ΜΗ ΚΟΛ. ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣ. 5Χ4&17,5Χ17,5 ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ – ΑΔΑ: 916946907Θ-ΓΦ3

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡ. ΜΗ ΚΟΛ. ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣ. 5Χ4&17,5Χ17,5 ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/09/2023 13:29:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 916946907Θ-ΓΦ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου