Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 65/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 90Ε846907Θ-ΠΣΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 65/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/09/2023 10:27:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90Ε846907Θ-ΠΣΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου