Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 10cm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 90ΔΗ46907Θ-Κ63

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 10cm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 11:19:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΔΗ46907Θ-Κ63
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου