Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 1 CUFF ΑΝΑΡ. ΥΠΟΓΛΩΤ. ΕΚΚΡ. Ν.6» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 90ΧΣ46907Θ-ΛΔΒ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 1 CUFF ΑΝΑΡ. ΥΠΟΓΛΩΤ. ΕΚΚΡ. Ν.6» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 11:36:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΧΣ46907Θ-ΛΔΒ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου