ΧΕ-1933 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 637/2023 – ΑΔΑ: 6ΖΒ746907Θ-9ΒΦ

Θέμα: ΧΕ-1933 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 637/2023
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2023 14:58:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΒ746907Θ-9ΒΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου