Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΛ. ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡ.ΚΑΙ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΥΘΓ46907Θ-ΑΔΓ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΛ. ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡ.ΚΑΙ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/09/2023 12:17:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΘΓ46907Θ-ΑΔΓ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου