ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ-ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ – ΑΔΑ: 6ΥΡΕ46907Θ-ΧΙ5

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ-ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:53:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΡΕ46907Θ-ΧΙ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου