ΧΕ-1827 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 734/2023 & ΧΕ 735/2023 – ΑΔΑ: 6ΞΔΥ46907Θ-ΑΨΝ

Θέμα: ΧΕ-1827 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 734/2023 & ΧΕ 735/2023
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:40:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΔΥ46907Θ-ΑΨΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου