Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.221 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ξ4Ζ46907Θ-Δ03

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.221 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 08:48:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ4Ζ46907Θ-Δ03
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου