Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 508/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΒΑΤ46907Θ-Θ9Ω

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 508/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 12:58:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΑΤ46907Θ-Θ9Ω
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου