ΧΕ-1853 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1336/2023 – ΑΔΑ: 6Β3646907Θ-ΧΚΤ

Θέμα: ΧΕ-1853 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1336/2023
Ημερομηνία: 14/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:16:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β3646907Θ-ΧΚΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου