ΧΕ-1911 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1325/2023 & ΧΕ 1416/203 – ΑΔΑ: 6ΤΖΣ46907Θ-Λ0Φ

Θέμα: ΧΕ-1911 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1325/2023 & ΧΕ 1416/203
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2023 10:43:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΖΣ46907Θ-Λ0Φ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου