ΧΕ-1963 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 803/2023 – ΑΔΑ: 6ΘΛΗ46907Θ-ΕΡΓ

Θέμα: ΧΕ-1963 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 803/2023
Ημερομηνία: 26/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:31:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΛΗ46907Θ-ΕΡΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου