ΧΕ-1927 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΙΤΟΡ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Θ6146907Θ-ΔΕΗ

Θέμα: ΧΕ-1927 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΙΤΟΡ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 07:54:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ6146907Θ-ΔΕΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου