ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Κ.Κ. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 6ΣΤ946907Θ-45Υ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Κ.Κ. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 14:37:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΤ946907Θ-45Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου