ΧΕ-1800 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 325/2023 – ΑΔΑ: 6ΡΨ746907Θ-06Ο

Θέμα: ΧΕ-1800 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 325/2023
Ημερομηνία: 08/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:58:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΨ746907Θ-06Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου