ΧΕ-1799 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΤΕ – ΑΔΑ: 6ΡΩΑ46907Θ-ΤΚΞ

Θέμα: ΧΕ-1799 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΤΕ
Ημερομηνία: 07/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:58:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΩΑ46907Θ-ΤΚΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου