ΧΕ-1925 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 547/2023 & ΧΕ 647/2023 & 1817/2023 – ΑΔΑ: 6Ρ5Ζ46907Θ-Η1Ω

Θέμα: ΧΕ-1925 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 547/2023 & ΧΕ 647/2023 & 1817/2023
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/10/2023 09:32:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ5Ζ46907Θ-Η1Ω
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου