Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1591/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΨΘΒ46907Θ-ΓΙΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1591/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 07/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 12:18:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΘΒ46907Θ-ΓΙΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου