Α.Δ.ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Ζ.Σ. – ΑΔΑ: 6ΨΟΒ46907Θ-Τ67

Θέμα: Α.Δ.ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Ζ.Σ.
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/09/2023 11:36:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΟΒ46907Θ-Τ67
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου