Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 736/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6Ψ1Ρ46907Θ-ΙΥ0

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 736/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/09/2023 10:41:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ1Ρ46907Θ-ΙΥ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου