Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.291 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΠΜΨ46907Θ-Λ1Π

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.291 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 09:07:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΜΨ46907Θ-Λ1Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου