ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2024 – ΑΔΑ: 6ΠΧ346907Θ-ΠΨ7

Θέμα: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2024
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 12:49:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΧ346907Θ-ΠΨ7
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου